نانواكسید آهن

Fe2O3

Price : Call Us

Seller : پتروتجارت شایان
SKU: 2411512833 Category:
Product Attributes :
  • اندازه بسیار کوچک:
  • زیست سازگاری بالا:
  • خواص مغناطیسی مناسب:
هنوز امتیازی یافت نشده است.
Price : Call Us

اکسیدهای آهن ترکیبات شیمیایی متشکل از آهن و اکسیژن هستند که به اشکال متفاوتی در طبیعت یافت می‌شوند و شناخته‌شده‌ترین فازهای آن مگنتیت (Fe3O4)، مگهمایت (γ-Fe2O3) که فاز گاما Fe2O3 و هماتیت (α-Fe2O3) که فاز آلفا Fe2O3 می‌باشد. این سه نوع اکسید از لحاظ فناوری بسیار مهم هستند.

 

Weight 1000 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “نانواكسید آهن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Do you recommend buying this product to your friends?

  • I suggest
  • I do not suggest
  • No Idea
  • Good points
  • weak points

سوال از فروشنده